09.05.2019

II. LIGA

N o v á P a k a - 9. 5. 2019

Všem příznivcům přinášíme informace o současném hokejovém dění v Nové Pace.

Po historicky nejlépe zdařilé sezóně pracuje novopacké hokejové hnutí na vytvoření podmínek pro zdařilou premiéru ve II. národní hokejové lize.

31. května 2019 je posledním dnem přihlášení úspěšného týmu do II. ligy.

 • je založena ekonomická skupina
 • je založeno sportovní vedení
 • je zpracován rozpočet
 • probíhají jednání se stávajícími partnery
 • sjednávají se nová partnerství
 • zpracovávají se žádosti o podporu
 • probíhají stavební úpravy vybavení ZS
 • buduje se nové zázemí pro rozhodčí
 • připravuje se výměna časoměrného zařízení
 • přijímají se nabídky rekonstrukce kotelny
 • probíhá příprava PD parkoviště (do nové sezóny se nestihne)
 • uskutečňují se personální změny
 • probíhá příprava včasného zahájení provozu ZS Nová Paka
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři