16.08.2021

PODMÍNKY VSTUPU NA ZIMNÍ STADION

N o v á P a k a - 16. 8. 2021

Dle nařízení vlády jsou stanovena pravidla pro vstup na vnitřní sportoviště, kterými se musíme řídit. Jejich přehled přinášíme níže.

Je zakázán vstup osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, stanovené podmínky:

Po dobu celého utkání je vyžadována ochrana horních cest dýchacích respirátorem, např. FFP2, KN 95.

U vstupu na zimní stadion je nutné předložit některý z těchto dokumentů, které jsme povinni kontrolovat:

• negativní RT-PCR test ne starší než 7 dní

• negativní POC test (antigenní test) ne starší než 72 hodin

• mezinárodní certifikát prokazující očkování nejméně 14 dní od absolvování druhé dávky očkování

• laboratorně potvrzené prodělání onemocnění COVID-19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní

Potvrzení o negativním testu musí pocházet z certifikované laboratoře, samotesty a čestná prohlášení nejsou možné.

Pro vstup na utkání můžete využít mobilní aplikaci Tečka. Doporučujeme tuto aplikaci stáhnout a při vstupu se jí prokázat. Detailní informace ke stažení najdete na https://koronavirus.mzcr.cz/aplikace-tecka-ctecka

Předem vám děkujeme za spolupráci a pochopení a věříme, že společně to zvládneme!

Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři