05.11.2021

NOVÉ PODMÍNKY PRO VSTUP NA ZIMNÍ STADION

N o v á P a k a - 5. 11. 2021

S platností od 1. listopadu 2021 Ministerstvo zdravotnictví ČR zpřísnilo podmínky vstupu na hromadné akce, prosíme tak všechny návštěvníky a fanoušky o jejich dodržování.

Na zimní stadion je vstup povolen pouze osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a splňují, s výjimkou dětí do 12 let, jednu ze stanovených podmínek:

  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
  • osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Potvrzení o negativním testu musí být z certifikované laboratoře nebo se lze prokázat i vystaveným potvrzením od zaměstnavatele nebo školy.

Splnění výše uvedených podmínek bude při vstupu na zimní stadion kontrolováno.

Nadále je nezbytné ve všech vnitřních prostorách po celou dobu akce nosit respirátor, např. FFP2 nebo KN 95.

Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři